De Fernandes Bottling Company is al langer dan 80 jaar de producent en distributeur van de producten van The Coca-Cola Company in Suriname. Als onderdeel van de Fernandes Group, een familiebedrijf met een rijke traditie, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de economie van Suriname. Momenteel werken er rum 400 mensen in ons bedrijf.

 

 Klik hier voor vacatures

 

De naamloze vennootschap Fernandes Bottling Company is verantwoordelijk voor de productie en import van de Coca-Cola merken. De distributie, opslag, verkoop en marketing zijn in handen van het zusterbedrijf Fernandes Verkoopmaatschappij N.V. Extern zijn de bedrijven gezamenlijk bekend onder de naam Fernandes Bottling Company.

De Verkoopmaatschappij is in 1998 opgericht om een betere focus op de verkoop en distributie van de producten te hebben. Fernandes Verkoopmaatschappij telt twee distributiecentra, de hoofdlocatie op het complex aan de Indira Gandhiweg en het distributiecentrum in Nickerie.

Wij leveren aan meer dan 2000 klanten, waaronder supermarkten, slijterijen; de horeca, bedrijven en scholen verspreid door Suriname.

De gedragscode die wij hanteren is de Fernandes Group Code of Conduct, waarmee wij transparantie over ons handelen op elk gebied nastreven.

 

 
Aan de basis van onze bedrijfsvoering liggen vier kernwaarden:

Accountability and Ownership: Medewerkers voelen zich persoonlijk verantwoordelijk en betrokken voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het werk en het oplossen van problemen. Dit uit zich onder andere in een proactieve houding, oplossingsgericht denken, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 


Integrity and Cooperation: Medewerkers zijn integer in hun handelen naar allen in de organisatie, naar medewerkers, collega’s, leidinggevenden en externen. Besluiten worden op transparante en objectieve wijze genomen en er is een duidelijke open communicatiestructuur. Wij hechten veel waarde aan duurzame samenwerkingsverbanden. Met onze partners en in het bijzonder onze klanten gaan wij uit van een “win - win” situatie


Business empathy: Er is in de organisatie een goede balans tussen zakelijkheid prestatiegerichtheid en sociaal inlevingsvermogen. Medewerkers worden aangesproken op hun prestaties, resultaat (target outputs) en verantwoordelijkheden, maar er  is ook begrip voor en inleving in de situatie van medewerkers. Ook gaan wij respectvol, met elkaar om, lossen conflicten zo snel mogelijk op, complementeren elkaar bij successen en zorgen voor gezonde humor en plezier op de werkvloer. 


Community Responsibility: In alles wat wij doen staat het maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop. De geïmplementeerde processen en procedures  die hierin ondersteunen (HSEQ) zijn 'a way of life', onze tweede natuur. Wij dragen bij aan water stewardship (behoud van waterreserves).

 

 Fernandes Bottling Vrijwilligersdag

 Onze werknemers aan het schilderen bij Lotjeshuis tijdens de Vrijwilligersdag 2014

 

Vacatures Fernandes Bottling Company