Fernandes Bottling Company N.V. en haar distributie Partner Fernandes Verkoopmaatschappij zijn ervan overtuigd dat succes bepaald wordt door de mate waarin wij in staat zijn continu kwaliteitsproducten te leveren aan onze klanten en consumenten.

Onze missie: Door middel van onze strategische samenwerking met The Coca-Cola Company voorzien wij onze consumenten in hun behoefte naar verfrissing en creëren wij meerwaarde voor onze aandeelhouders, werknemers, klanten, consumenten en gemeenschappen door kwalitatieve non-alcoholische kant-en-klare dranken van verschillende merken aan te bieden, met uitmuntende service. 

Onze visie is: Fernandes Bottling Company wil het meest gerespecteerde drankenbedrijf zijn van de Latin Center Business Unit, de geografische divisie van The Coca-Cola Company waartoe Fernandes Bottling Company behoort.

Dit willen we bereiken door;

  • Een breed aanbod aan kwalitatief hoogstaande dranken aan te bieden, innovatief te zijn en excellente service aan te bieden
  • Een veilige werkomgeving creëren waar gezonde en getalenteerde mensen betrokken zijn en kunnn excelleren
  • Duurzame en winstgevende groei te realiseren met een rendement voor onze aandeelhouders die boven de standaard van onze industrie uitkomt
  • Het verstandig beheren van onze middelen en bedrijfsvoering om zodoende de impact op het milieu te kunnen beheersen en tegelijkertijd een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van onze samenleving 

 

Het fundamenteel uitgangspunt is dat wij onze producten op een verantwoorde wijze produceren en distribueren en waarbij centraal staat: voedselveiligheid, duurzaamheid en risicobeheersing. De volgende principes vormen de basis voor de verplichting die Fernandes zich stelt ten aanzien van kwaliteit, voedselveiligheid, beroepsgezondheid, veiligheid en milieu:

✓ Het voldoen aan, of overtreffen van lokale en relevante internationale wet en regelgeving.

✓ Het verduurzamen van onze processen en prestaties door de implementatie en continu verbeteren van een doeltreffend geïntegreerd management systeem (IMS) dat voldoet aan:

  • actuele ISO standaarden voor kwaliteit, veiligheid en milieu (9001 – 45001 - 14001)
  • de FSSC 22000 en aanverwante standaarden voor Food Fraud en Food Defense voor voedselveiligheid
  • de Coca-Cola eisen (KORE)

 

✓ Continu bouwen aan een Zero Harm cultuur middels medewerkersbetrokkenheid bij risico analyse en evaluatie en het stimuleren en in acht nemen van hun ideeën en aanbevelingen bij besluiten over preventie en beheersing van de beroepsgezondheid en veiligheid.

✓ Het voortdurend evalueren en valideren van het IMS-beleid, de normen en het effectief beheer van risico’s. Het vervatten van IMS-strategieën in het jaarlijkse business planning proces, opdat deze een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering zijn.

✓ Het jaarlijks vaststellen en evalueren van meetbare IMS-doelstellingen voor alle processen en activiteiten, waardoor wij ons verplichten tot “compliance”, continue verbetering en het behalen van vastgestelde prestatieniveaus op de gebieden van kwaliteit, voedselveiligheid, mileu, veiligheid. Het voorkomen van verontreiniging, efficiënt gebruik van hulpbronnen, alsook preventie van werkgerelateerde letsel en ziekte staat centraal.

✓ Het waarborgen dat ons personeel, leveranciers, aannemers, bezoekers, klanten en consumenten ons IMS-beleid begrijpen en ondersteunen en de nodige competenties verwerven om te allen tijde in overeenstemming daarmee te handelen.

✓ Het onderhouden van ons wagenpark met beheersmaatregelen, die het realiseren van prestaties op het gebied van milieu, beroepsgezondheid & veiligheid van ons personeel, contractors en het publiek waarborgen.

 

De gedragscode die wij hanteren is de Code of Conduct van de Fernandes Group, die u via onderstaande link kunt downloaden.

 

Download Fernandes Group Code of Conduct