Fernandes Bottling Company N.V. en haar distributiepartner Fernandes Verkoopmaatschappij zijn ervan overtuigd dat succes bepaald wordt door de mate waarin wij in staat zijn continu kwaliteitsproducten te leveren aan onze klanten en consumenten. Het fundamenteel uitgangspunt is dat wij onze producten op een verantwoorde wijze produceren en distribueren en waarbij centraal staat: voedselveiligheid, duurzaamheid en risicobeheersing.

Onze missie: Door middel van onze strategische samenwerking met The Coca-Cola Company voorzien wij onze consumenten in hun behoefte naar verfrissing en creëren wij meerwaarde voor onze aandeelhouders, werknemers, klanten, consumenten en gemeenschappen door kwalitatieve non-alcoholische kant-en-klare dranken van verschillende merken aan te bieden, met uitmuntende service. 

Onze visie is: Fernandes Bottling Company wil het meest gerespecteerde drankenbedrijf zijn van de Latin Center Business Unit, de geografische divisie van The Coca-Cola Company waartoe Fernandes Bottling Company behoort.

 

De volgende principes vormen de basis voor de verplichting die Fernandes zich stelt ten aanzien van kwaliteit, voedselveiligheid, beroepsgezondheid, veiligheid en milieu:

  • Het voldoen aan, of overtreffen van alle wettelijke en reglementaire vereisten.

  • De implementatie en certificering van een doeltreffend geïntegreerd management systeem (IMS) dat voldoet aan ISO 9001:2015, FSSC 22000:2005, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 en Coca-Cola eisen (KORE), en dat duurzame prestaties waarborgt.

  • Het vergroten van IMS bekwaamheden door middel van gestructureerde programma's die technische vaardigheden ontwikkelen, de bewustwording vergroten, risico’s beheersen en zo de onderneming continu stimuleren tot betere prestaties.
  •  Het voortdurend evalueren en valideren van het IMS-beleid, de normen en de procedures voor het effectief beheren van operationele risico's die samenhangen met veranderingen in producten, processen en technologieën. Het vervatten van IMS-strategieën in het jaarlijkse business planning proces, opdat deze een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering zijn.

  • Het jaarlijks vaststellen van meetbare IMS-doelstellingen voor alle processen en activiteiten waardoor wij ons verplichten tot “compliance”, continue verbetering en het behalen van vastgestelde prestatieniveaus op de gebieden van kwaliteit, voedselveiligheid, voorkomen van verontreiniging, optimalisatie van hulpbronnen, alsook preventie van letsel en ziekte.

  • Het waarborgen dat ons personeel, leveranciers, aannemers, bezoekers, klanten en consumenten ons IMS-beleid begrijpen en ondersteunen.

  • Het onderhouden van ons wagenpark met beheersmaatregelen, die het realiseren van prestaties op het gebied van milieu, beroepsgezondheid & veiligheid van ons personeel, contractors en het publiek waarborgen.

De gedragscode die wij hanteren is de Code of Conduct van de Fernandes Group, die u via onderstaande link kunt downloaden.

 

Download Fernandes Group Code of Conduct