Fernandes Goes Green logo

Duurzaam ondernemen staat centraal bij Fernandes Bottling Company en wij proberen bij al onze bedrijfsactiviteiten de gevolgen voor het milieu en de samenleving verantwoord te houden.

Fernandes Goes Green omvat al onze inspanningen op het gebied van milieuvriendelijk ondernemen; waaronder PET-recycling, afvalbeheer (waste management) en het vergroten van kennis en bewustzijn op het gebied van milieubehoud.

 

Wat houdt Fernandes Goes Green in?

In 2010 is Fernandes Goes Green officieel een vast onderdeel van ons bedrijfsbeleid geworden, waarbij we het woord GREEN op de volgende manier invullen:

G = Groei van de organisatie
Zonder duurzame groei van de onderneming zullen wij niet in staat zijn om de voorgenomen milieu-inspanningen te realiseren.

R = Reduce, re-use en recycle
Alle inspanningen gericht op het verminderen, hergebruiken en recyclen van alle vormen van afval.

E = Environmental Sound Policies
Het ontwikkelen van een milieubeleid en de invoering van een milieu management systeem, te weten ISO 14001.

E = Educating of our People & Communities
Het streven om de groene gedachte tot “ a way of life” van onze medewerkers en de totale Surinaamse gemeenschap te maken, door hen het belang en de noodzaak van het behoud van ons milieu bij te brengen.

N = New Technologies
Fernandes Bottling Company tracht een leiderschapsrol te vervullen op het gebied van de toepassing van innovatieve technologieën in Suriname, die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het milieu.

Wat doet Fernandes Goes Green?

De belangrijkste aandachtsgebieden van Fernandes Goes Green zijn

- inzameling en recycling van PET
- water (afvalwaterzuivering en verminderen van watergebruik)
- afvalbeheer : reduce, re-use & recycle van alle afvalstromen
- verminderen energieverbruik

Binnen Fernandes Bottling Company

Bij Fernandes Bottling Company geloven we dat wij het goede voorbeeld moeten geven als het om milieuvriendelijk ondernemen gaat. In de praktijk houdt dat in dat wij bijvoorbeeld oplaadbare batterijen gebruiken in plaats van wegwerpbatterijen. Ons personeel gebruikt in de bedrijfskantines geen wegwerp-koffiebekers maar eigen mokken.
Karton, plasticfolie en houten pallets van ons bedrijf worden ingezameld voor recycling en ons bedrijfsafval gescheiden wordt ingezameld.

85% van al ons bedrijfsafval wordt gerecyled om als grondstof te dienen voor andere doeleinden.

Koelgassen die vrijkomen bij onderhoudsactiviteiten aan koelapparatuur worden in speciale gascilinders opgevangen door een zogeheten refrigerant recovery-apparaat. Er vindt daardoor geen uitstoot van koelgassen plaats. Het afvalwater van onze productieprocessen wordt in onze Waste Water Treatment Plant middels een biologisch proces gezuiverd voordat het terug het milieu in stroomt. Daarnaast streven we ernaar om elk jaar het gebruik van energie en water te verminderen ten opzichte van het jaar daarvoor.

 

Recyleton Coca-Cola

Buiten Fernandes Bottling Company

Het is een feit dat een groot deel van het zwerfafval in Suriname bestaat uit lege PET-flessen. Dit heeft veel negatieve effecten op onze leefomgeving. Buiten ons bedrijf ondersteunen wij daarom verschillende organisaties die zich bezig houden met onder andere deze PET problematiek en milieubehoud.

In 1998 is Fernandes Bottling Company gestart met het produceren van softdrinks in PET-flessen, en beseften wij direct dat we als producent ook een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat onze flessen zo min mogelijk schade aan het milieu berokkenen.
We zijn dan ook gelijk begonnen met ons inzamelings- en recycling programma; als pionier in Suriname. In samenwerking onder andere Stichting Samarja en Amazona Recycling Company (AmReCo) worden PET-flessen ingezameld, versnipperd en verscheept naar het buitenland voor verder verwerking.

Daarnaast hebben we op uiteenlopende manieren ondersteuning verleend aan nationale initiatieven zoals Krin Kondre / Nationale Schoonmaakactie (2011-2013), Clean up the world (2010) en Coastal Clean Up (2008-2009). Ook kleinere initiatieven, projecten en evenementen worden in samenwerking met lokale gemeenschappen, organisaties en de overheid ontwikkeld en ondersteund.

Wilt u meer informatie over Fernandes Goes Green of zou u een bijdrage willen leveren aan onze inspanningen? Dan kunt u hier contact met ons opnemen.